Δερματικοί Σπίλοι

Πολλές φορές διάφορες βλάβες του δέρματος (καλοήθεις σπίλοι, δερματικά θηλώματα κλπ) μπορούν να αφαιρεθούν για αισθητικούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή η αφαίρεσή τους γίνεται αποκλειστικά για λόγους καλαισθησίας, χωρίς να αποτελούν πρόβλημα που απειλεί την υγεία.

Η αφαίρεση τέτοιων αλλοιώσεων μπορεί να γίνει και στο ιατρείο με τοπική αναισθησία.