Επικίνδυνοι Δερματικοί Σπίλοι

Μερικές φορές οι δερματικοί σπίλοι, δηλαδή οι κοινώς λεγόμενες «ελιές», έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τους καθιστούν επικίνδυνους.

Τέτοια χαρακτηριστικά είναι:

  • Το μεγάλο μέγεθος (πάνω από 5 χιλιοστά διάμετρο)
  • Το σκούρο καφέ ή το μαύρο χρώμα ή η διχρωμία,
  • Η ανώμαλη περιφέρεια και
  • Η ασυμμετρία.

Κάθε πρόσφατη αλλαγή ενός προϋπάρχοντος σπίλου πρέπει να τραβάει την προσοχή μας. Στις περιπτώσεις αυτές η αφαίρεση των εν λόγω σπίλων και η ιστολογική τους εξέταση είναι ιατρικά επιβεβλημένη, για να προληφθούν δυσάρεστα επακόλουθα. Το αποτέλεσμα της βιοψίας αναφέρει πολλές φορές ότι πρόκειται για δυσπλαστικό σπίλο (δηλαδή για σπίλο που ήταν επικίνδυνος).

Η αφαίρεση των σπίλων (ελιών) θεωρείται μικροεπέμβαση και μπορεί να γίνει στο ιατρείο με τοπική αναισθησία.