Ανισομαστία

Μια μικρή διαφορά στο μέγεθος των δύο μαστών είναι κάτι συνηθισμένο και απόλυτα φυσιολογικό. Όταν όμως παρατηρείται σημαντική ασυμμετρία μεταξύ των δύο μαστών, αναφορικά με το μέγεθος και το σχήμα τους, τότε πρόκειται για ανισομαστία.

Η ανισομαστία δημιουργεί συνήθως αισθητικό και κατ’ επέκταση ψυχολογικό πρόβλημα στην νεαρή έφηβη. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η χειρουργική διόρθωση των μαστών για επίτευξη συμμετρίας.

Σημαντικές Πληροφορίες Για Την Επέμβαση

Η τεχνική που επιλέγουμε κάθε φορά είναι διαφορετική και μπορεί να περιλαμβάνει τοποθέτηση πρόθεσης στον ένα μαστό σε συνδυασμό με  μαστοπηξία ή σμίκρυνση στον άλλο, ενώ άλλες φορές είναι αναγκαία η τοποθέτηση προθέσεων  διαφορετικού όγκου και στους δύο μαστούς. Τέλος, μερικές φορές απαιτείται παρέμβαση και στους ίδιους τους μαστικούς αδένες, για να δοθεί το κατάλληλο σχήμα. Η επέμβαση λοιπόν μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλους συνδυασμούς ανόρθωσης, σμίκρυνσης και αύξησης των μαστών, με ή χωρίς τροποποίηση των μαστικών αδένων.

Μετά Την Επέμβαση

  • Η νοσηλεία είναι ημερήσια ενώ μερικές φορές χρειάζεται παραμονή στην κλινική  για ένα βράδυ.
  • Η επάνοδος στις συνήθεις δραστηριότητες γίνεται σε 5-10 μέρες.
  • Η άθληση και η έντονη δραστηριότητα επιτρέπεται μετά από 3- 4 εβδομάδες.

Ανισομαστία: Φωτογραφίες Πριν & Μετά

Ανισομαστία