Επιστημονικές Παρουσιάσεις

Αραβανής Γεώργιος

 1. «Καλοήθης Γυναικομαστία της εφηβείας »,16ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 9-12 Οκτωβρίου 1996.
 2. «Η Συμβολή της Πλαστικής Χειρουργικής στη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Μαστεκτομηθέντων Γυναικών», Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας, Αθήνα 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996.
 3. «Αποκατάσταση Συνδυασμένων Ελλειμμάτων Γωνίας Στόματος- Άνω και Κάτω Χείλους κατόπιν Εκτομής Όγκου», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα 6-8 Νοεμβρίου 1997.
 4. «Καρκίνος των Χειλέων του Στόματος, Χειρουργική Εκτομή και Αποκατάσταση», 17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 11-14 Νοεμβρίου 1998.
 5. «Burn Scar Malignant Transformation, Our Experience»,8th Congress of European Burns Association, Marathon-Attica, September 15-18, 1999.
 6. «Αποκατάσταση Ελλειμμάτων Του Ανώτερου Τριτημορίου του Πτερυγίου του Ωτός με Συνδυασμό Χονδροδερματικού και Δερματικού Κρημνού», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα 11-14 Νοεμβρίου 1999.
 7. «Ανάστροφος Μείζων Σαφηνής–Σαφηνής Φλεβονευρολιποπεριτονιακός κρημνός. Η Χρήση του στην Αποκατάσταση του Κατώτερου Τριτημορίου της Κνήμης», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα 11-14 Νοεμβρίου 1999. Η τελευταία εργασία απέσπασε το 1ο Βραβείο («Βραβείο Μ.Σταυράκη»).
 8. «Ανοικτή Ρινοπλαστική: Ο Σίγουρος Δρόμος», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Λουτράκι, 27-29 Οκτωβρίου 2005.
 9. «The open rhinoplasty in everyday practice», 2nd International Symmetria Meeting, Athens, Hilton Hotel, 21-23 November 2008.
 10. «Management of nasal breathing problems during rhinoplasty»,11th ESPRAS congress, Rhodes, 21-26 Sep.2009.
 11. «Σωληνωτοί μαστοί- Ανισομαστία», παρουσίαση στην Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος, 13 Ιουλίου 2010.
 12. «Χειρουργική ρινικής κορυφής : Διαγνωστική προσέγγιση & Τεχνικές», 1η Ημερίδα Αισθητικής & Επανορθωτικής Ρινοπλαστικής ΕΕΠΕΑΧ,18 Δεκεμβρίου 2010, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, Αθήνα.
 13. «Approaching the nasal tip. Diagnosis & surgical techniques», ISAPS official course, Athens, 1-3 November 2012.
 14. «Αποκατάσταση θηλής και θηλαίας άλω», Ημερίδα αποκατάστασης μαστού μετά από μαστεκτομή, 7 Δεκεμβρίου 2012, 401 ΓΣΝΑ.
 15. «Ρινοπλαστική. Ελλιπής προβολή & πτωτική κορυφή», 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 5-7 Νοεμβρίου 2015.
 16. «Ανοικτή Ρινοπλαστική», Διημερίδα Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής, Αθήνα, 25-26 Νοεμβρίου 2016.