Θεραπεία Δερματικού Καρκίνου

Ένας από τους κυριότερους αιτιολογικούς παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση του καρκίνου του δέρματος είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Η επίδραση του ηλιακού φωτός είναι αθροιστική. Παρ’ ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στην ηλιοπροστασία, οι αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί στο δέρμα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη βλάβη από την ηλιακή ακτινοβολία προκαλείται στην παιδική ηλικία.

Τρεις είναι οι κυριότεροι τύποι του δερματικού καρκίνου:

  • Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα,
  • Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
  • Το μελάνωμα.

Πιο επιθετική μορφή είναι το μελάνωμα.

Στην Ελλάδα το μελάνωμα εμφανίζεται πολύ συχνότερα τα τελευταία χρόνια, προσβάλλοντας μάλιστα ακόμα και άτομα νεαρής ηλικίας, που δεν έχουν κλείσει ακόμα τα 30. Η εμφάνιση του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ωστόσο τον κυρίαρχο ρόλο παίζει η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, δεδομένου ότι ένα 30% των μελανωμάτων προκύπτουν από αλλοίωση σκουρόχρωμων σπίλων που προυπήρχαν στο δέρμα.

Η καλύτερη θεραπεία για το μελάνωμα είναι η πρόληψη, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγετε την ηλιοθεραπεία σε «επικίνδυνες» ώρες (δηλαδή 12πμ με 4μμ) και να χρησιμοποιείτε πάντα αντηλιακά προϊόντα.

Επιπλέον, αν έχετε ελιές στο δέρμα σας είναι πολύ σημαντικό να τις εξετάζει τακτικά εξειδικευμένος γιατρός, ειδικά αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα τους, ή αιμορραγία.

Παρόλο που το μέγεθος και ο αριθμός των σπίλων στο σώμα μας δεν είναι κατ’ ανάγκη ανησυχητικός παράγοντας, υπάρχουν ορισμένα άτομα που βρίσκονται σε ομάδα «υψηλού κινδύνου», δηλαδή έχουν οικογενειακό ιστορικό μελανώματος, ή διαθέτουν οι ίδιοι πολλούς μελαχρωματικούς σπίλους, ή σπίλους με διάμετρο μεγαλύτερη από 1cm.

Ο σχολαστικός έλεγχος του δέρματος είναι πολύ σημαντικός, καθώς η αποτελεσματική αντιμετώπιση του μελανώματος έγκειται στην έγκαιρη διάγνωση του.

Η θεραπεία του δερματικού καρκίνου είναι χειρουργική και γίνεται από τον πλαστικό χειρουργό. Πολλές φορές η αφαίρεση της βλάβης σε υγιή όρια είναι απόλυτα θεραπευτική. Αυτό συμβαίνει όταν ο ασθενής προσέρχεται γρήγορα στο γιατρό. Όμως σε περιπτώσεις που ο ασθενής καθυστερήσει να ζητήσει ιατρική βοήθεια και κυρίως όταν πρόκειται για περιπτώσεις μελανώματος, τότε μπορεί να απαιτηθεί και συμπληρωματική θεραπεία.

Η χειρουργική τεχνική για την αφαίρεση του όγκου και την αποκατάσταση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το μέγεθος του όγκου, η ακριβής εντόπιση και ο ιστολογικός τύπος.