Οκτώβριος, μήνας κατά του καρκίνου του μαστού

Ρωτήσαμε τον πλαστικό χειρουργό κ. Γεώργιο Αραβανή για τις δυνατότητες που προσφέρει η πλαστική χειρουργική όσον αφορά την επανόρθωση στήθους μετά από αφαίρεση όγκου, ο οποίος μας είπε τα εξής:

«Καταρχήν να πούμε ότι ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο στη χώρα μας υπολογίζεται σε 4.500.

Παρόλη την υψηλή συχνότητα της ασθένειας, η αντιμετώπιση της τα τελευταία χρόνια δίνει ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη ήρθε ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ο πρώτος ήταν οι σημαντικές πρόοδοι της ιατρικής επιστήμης που οδήγησαν σε πιο αποτελεσματικές και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο δεύτερος, και πολύ σημαντικός, είναι πως ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.

Καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των γυναικών με καρκίνο του μαστού ανεξαρτήτως σταδίου, παίζει η επανορθωτική χειρουργική, δηλ.η ανάπλαση του μαστού που πραγματοποιείται από τον πλαστικό χειρουργό.

Η αποκατάσταση του στήθους σε γυναίκες που εμφάνισαν καρκίνο έχει αποδειχθεί ότι επιδρά θετικά στην ψυχολογία της γυναίκας. Σε μια μεγάλη μελέτη διαπιστώθηκε πως οι ασθενείς έπαψαν να σκέφτονται τη νόσο και θεώρησαν πως θεραπεύτηκαν οριστικά, μόνο μετά την ανάπλαση του στήθους τους.

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές ανάπλασης του γυναικείου  μαστού είναι πολλές. Ο εξειδικευμένος πλαστικός χειρουργός θα επιλέξει την πιο κατάλληλη  για την γυναίκα, με βάση το στάδιο της νόσου, το είδος της μαστεκτομής και της θεραπείας που ακολούθησε η ασθενής καθώς και με βάση τις ανατομικές ιδιαιτερότητες της κάθε γυναίκας.

Με τις δυνατότητες που έχει σήμερα η πλαστική χειρουργική, είναι ατόπημα να επιτρέπουμε στη γυναίκα να νιώθει ακρωτηριασμένη ψυχικά και σωματικά, μετά από μια επέμβαση μαστεκτομής.

Ο σχεδιασμός και το πλάνο της αποκατάστασης του μαστού πρέπει να τίθεται από την αρχή της διάγνωση, μαζί με τον χειρουργό μαστού. Στην Ελλάδα πολλοί χειρουργοί μαστού-για διάφορους λόγους- διστάζουν να προτείνουν στη γυναίκα την δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης του μαστού τους. Η ίδια η γυναίκα οφείλει να ζητήσει να ενημερωθεί και να επιμένει προς την κατεύθυνση αυτή, δηλ. της άμεσης αποκατάστασης (στην ίδια επέμβαση με την αφαίρεση του όγκου), εφόσον βέβαια δεν αντενδείκνυται για ιατρικούς λόγους.»