Οκτώβριος, μήνας κατά του καρκίνου του μαστού

Ποιες λύσεις αποκατάστασης στήθους υπάρχουν μετά την αφαίρεση όγκου;

Mε αφορμή το μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, ρωτήσαμε τον πλαστικό χειρουργό κο Γεώργιο Αραβανή για τις δυνατότητες που προσφέρει η πλαστική χειρουργική όσον αφορά την επανόρθωση στήθους μετά από αφαίρεση όγκου.

Πώς δύναται η επανορθωτική χειρουργική να δώσει λύση σε περιπτώσεις, όπως ο καρκίνος του μαστού;

Η επανορθωτική χειρουργική διορθώνει διαταραχές μετά από τραύμα, έγκαυμα, λοίμωξη, αφαίρεση όγκου, ή συγγενή ανωμαλία στο πρόσωπο, τα χέρια ή το σώμα. Πραγματοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις αποσκοπώντας στη βελτίωση της λειτουργίας ή / και της εμφάνισης.  Οι ασθενείς που καταφεύγουν σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις, έχουν συγγενή προβλήματα προσώπου / σώματος ή παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα αργότερα μετά από ατύχημα, τραύμα, έγκαυμα ή μετά από αφαίρεση όγκου. Το εκάστοτε περιστατικό αντιμετωπίζεται διαφορετικά, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη ψυχολογία του ατόμου. 

Για μια γυναίκα που αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα, ρεαλιστικά, είναι δυνατή η αποκατάσταση του στήθους της;

Με τις δυνατότητες που έχει σήμερα η πλαστική χειρουργική, είναι ατόπημα να επιτρέπουμε στη γυναίκα να νιώθει ακρωτηριασμένη ψυχικά και σωματικά, μετά από μια επέμβαση μαστεκτομής.

Για την αποκατάσταση του μαστού υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές, ανάλογα και με τις ακριβείς ιατρικές ενδείξεις. Πάντως η απλούστερη και ασφαλέστερη μέθοδος στηρίζεται στη χρήση προθεμάτων σιλικόνης και εκτελείται σε δύο στάδια, με μεσοδιάστημα έξι μηνών. Στο πρώτο στάδιο γίνεται τοποθέτηση ενός διατατή ιστών. Στο δεύτερο στάδιο τοποθετείται η μόνιμη πρόθεση ενώ γίνεται  επέμβαση  και στον υγιή μαστό για την επίτευξη της συμμετρίας (αυξητική ή μειωτική πλαστική ή μόνο μαστοπηξία). Σε ένα τρίτο στάδιο, μπορεί η γυναίκα, με μια μικρότερη επέμβαση, να προχωρήσει και στην αποκατάσταση της θηλής, εφόσον το επιθυμεί.

Πολλές φορές η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της επέμβασης της μαστεκτομής (άμεση αποκατάσταση). Μια τέτοια εκδοχή απαιτεί στενή συνεργασία του χειρουργού μαστού με τον πλαστικό χειρουργό και εφαρμόζεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

 

Στην περίπτωση της αυξητικής στήθους, χρησιμοποιούνται ενθέματα σιλικόνης ή επιφέρουν κινδύνους στις περιπτώσεις αυτές;

 

Τα ενθέματα σιλικόνης πληρούν  όλες τις σύγχρονες ιατρικές προδιαγραφές και

χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, χωρίς να εγκυμονούν κάποιο κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών. Πολύ μεγάλες έρευνες που γίνονται στις ΗΠΑ  αποδεικνύουν την ασφάλεια των ενθεμάτων σιλικόνης.

Οι κίνδυνοι από την αυξητική μαστοπλαστική είναι πολύ σπάνιοι (της τάξεως του 1-2%)  και περιλαμβάνουν αιμορραγία, λοίμωξη  κ.α. Η πλειοψηφία πάντως των γυναικών που ακολουθούν  τις οδηγίες που συστήνει ο θεράπων ιατρός τους, δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένες από τα αποτελέσματα.