Ωτοπλαστική

Η ωτοπλαστική είναι μία εγχείρηση που διενεργείται για την διόρθωση των αφεστώτων ώτων (δηλαδή των πεταχτών αυτιών).
Η ωτοπλαστική κατά την προσχολική ηλικία είναι πολλές φορές επιβεβλημένη, για να προληφθεί η δημιουργία κόμπλεξ στο παιδί εξαιτίας των ειρωνικών σχολίων των συμμαθητών του. Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικές φορές, η ψυχολογική επιβάρυνση του παιδιού με αφεστώτα ώτα είναι τέτοια, που οδηγεί στην απομόνωσή του ή ακόμα και σε κακές σχολικές επιδόσεις.

Σημαντικές Πληροφορίες Για Την Επέμβαση

  • Η επέμβαση στους ενήλικες γίνεται με μέθη. Όμως σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών γίνεται με γενική αναισθησία.
  • Η διάρκεια της εγχείρησης είναι μία με μιάμιση ώρα.
  • Μετεγχειρητικά ο ασθενής έχει έναν ελαστικό επίδεσμο για να συγκρατεί τις γάζες στα αυτιά.
  • Τα ράμματα αφαιρούνται σε 10-14 μέρες.
  • Οι επιπλοκές της ωτοπλαστικής είναι εξαιρετικά σπάνιες σε έμπειρα χέρια.
  • Ο επίδεσμος αφαιρείται σε 5-6 μέρες, οπότε και το αποτέλεσμα είναι ορατό.