Σωληνωτοί Μαστοί

Οι σωληνωτοί μαστοί είναι μια συγγενής ανωμαλία που χαρακτηρίζεται από στενή βάση και επιμήκη ανάπτυξη του μαστού, που έχει σαν αποτέλεσμα την σωληνωτή εμφάνισή του. Το πρόβλημα είναι αισθητικό αλλά έχει και σημαντικές ψυχολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις για την νεαρή έφηβη κοπέλα, που νιώθει αμηχανία για το σώμα της και έχει μειωμένη αυτοπεποίθηση.

Η βαρύτητα της δυσμορφίας ποικίλει και μπορεί να αφορά τον ένα ή και τους δύο μαστούς.

Η χειρουργική αποκατάσταση των σωληνωτών μαστών είναι μια σύνθετη επέμβαση που απαιτεί τροποποίηση του μαζικού αδένα, τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης και μείωση της θηλαίας άλω. Σχεδόν όλες τις φορές απαιτείται παρέμβαση στους  μαστικούς αδένες, για να δοθεί το κατάλληλο σχήμα. Η τεχνική που επιλέγουμε κάθε φορά  μπορεί να περιλαμβάνει τοποθέτηση πρόθεσης στον ένα μαστό σε συνδυασμό με  μαστοπηξία ή σμίκρυνση στον άλλο, ενώ άλλες φορές είναι αναγκαία η τοποθέτηση προθέσεων  και στους δύο μαστούς.

Σημαντικές Πληροφορίες Για Την Επέμβαση

  • Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία
  • Διαρκεί 2-3 ώρες, ανάλογα με την βαρύτητα της κατάστασης.
  • Απαιτεί νοσηλεία για ένα βράδυ.
  • Τα ράμματα αφαιρούνται σε 10-14 μέρες.
  • Η επάνοδος στις φυσιολογικές δραστηριότητες γίνεται σε 2 εβδομάδες.
  • Τα σπορ και η γυμναστική επιτρέπονται μετά από 4-6 εβδομάδες.
  • Οι επιπλοκές είναι σπάνιες όταν ο γιατρός διαθέτει την ανάλογη εμπειρία
  • Τα αποτελέσματα είναι πολλές φορές εντυπωσιακά και συντελούν στην κατακόρυφη άνοδο της αυτοπεποίθησης της γυναίκας.

Σωληνωτοί Μαστοί: Φωτογραφίες Πριν & Μετά

Σωληνωτοί Μαστοί